Meeting 2016/12/08

wat De Privacy Officer
wanneer 2016/12/08
waar inspearitProf. Bronkhorstlaan 10, gebouw 90, 3723 MB Bilthoven.

 

PRESENTATIES

Rachel Marbus (KPN) was helaas door ziekte verhinderd.

Opening De Privacy Officer - presentatie
Henk Klöpping -voorzitter Stichting (ISC)2 Chapter Nederland

Per 30 november is de stichting officieel een feit. Henk schetste de ontwikkelingen van de laatste maanden.

Privacy maakt meer mogelijk: ‘Door Privacy Ondernemen” - presentatie
David van der Meer - Insite Security

Privacy aspecten nemen een steeds prominentere plaats in bij de inrichting van de informatievoorziening. De eisen zijn niet alleen afkomstig van diverse overheden, zoals de AVG, maar komen ook van de klanten zelf. Privacy wordt daarmee ook een kans voor organisaties om zich te onderscheiden. Privacy kan, mits goed ingezet, een uniek verkoop argument (USP) worden. De ontwikkelingen zijn nog maar net begonnen en de kansen liggen voor het oprapen. Wie pakt het op en vooral, hoe organiseer je het?

David zal met de aanwezigen het zich ontvouwende privacy speelveld op interactieve wijze verkennen. Welke kansen liggen er voor de organisaties? Welke positie kan / moet de DPO innemen? Werkt een DPO alleen, samen of wordt de hij uitbesteed? Welke scenario’s zijn denkbaar?

Privacy in Tijden van Spionage - presentatie - artikel
Arjen Kamphuis - Brunel

Het probleem van industriële en politieke spionage tegen Europa door de NSA en ander diensten werd in een een rapport van juli 2001 al onderkend. Toch duurde het tot na Snowden 12 jaar later tot het mogelijk was in beschaafd gezelschap dit probleem te bespreken. De economische kosten van spionage tegen Europese bedrijven worden geschat op 200-250 miljard euro per jaar, de maatschappelijke kosten van gemanipuleerde politieke instituties zijn nauwelijks in cijfers te vangen (wat kostte de mislukte klimaattop in 2009?). Om de tech-enabled spionage tegen Europa hoofd te bieden is het noodzakelijk de bestaande IT-architecturen in hun volledigheid ter discussie te stellen en, waar nodig, beveiligbare alternatieven te creëren.

Bij behoud van het operationeel gebruik van US-based clouddiensten en software/hardware combinaties met bewezen backdoors is het technisch niet mogelijk de privacy van Europese burgers te beschermen. De wet wordt zonder significante wijziging van technologie een juridische fantasie en mensenrechten een illusie. Het Europees hof voor de rechten van de mens heeft hier zeer heldere uitspraken over gedaan in oktober 2015.

PIAs en Privacy by Design - presentatie
Andre van Peppen - Trustforce

In mijn presentatie zal ik ingaan op de twee te onderscheiden toepassingen van PIA’s: als risico-nulmeting en als risico-bepaling in bestaande situaties. Daarnaast zal ik een schets geven van privacy by design in mijn huidige opdracht.

 

SUPPORTERS

Deze avond werd mogelijk gemaakt door

inspearit Trustforce 

 

FOTOIMPRESSIE